Hjälpmedel

Hjälpmedel vid utnyttjande av ramavtalen
Syftet med projektet SABOs Kombohus har varit att underlätta och förenkla för medlemsföretagen att upphandla och beställa mindre flerbostadshus. SABO har därför sammanställt ett paket med hjälpmedel som bör användas när man önskar utnyttja ramavtalen.

- Lathund i Excel för summering av projektets totalkostnad.
- Lathund i Excel för analys av projektets lönsamhet vid olika hyressättningar.
- Beskrivning Kalkylmall

Dokumenten finns att ladda ner nedan, kräver att du är registrerad användare och inloggad.