Nybyggaren i Hudik


nils_erik.jpgNils-Erik Blomdahl, VD på Hudiksvallsbostäder, varför byggde ni ett
Kombohus?
En rimlig prisnivå och en god standard på hus och lägenheter var avgörande när vi bestämde oss för att bygga SABOs Kombohus.

På vilket sätt var upphandlingen
till hjälp för er?

Enkelheten! Att slippa upphandlingsförfarandet och allt förarbete med att ta fram underlag. Detta är nog särskilt bra för oss bolag som inte är så stora och som kanske inte byggt nytt på många år och därmed också saknar egen kompetens när det gäller nyproduktion.

Vad innebär det för ert företag och för er bygd att ni nyproducerar hyreslägenheter?
Att nyproduktion visar framåtanda och framtidstro är väl känt och klart nyttigt för vår bygd. För bolaget innebär det också ett alternativ till att rusta upp äldre fastigheter som i många fall inte blir någon optimal lösning vare sig tillgänglighetsmässigt eller ur miljö- och energisynpunkt. I vårt fall har vi faktiskt rivit ett antal lägenheter i Iggesund samtidigt som vi nu producerar nya. En nyttig förnyelse av bostadsbeståndet.

Vad trodde ni att ni skulle få för hyresgäster, det vill säga vilka byggde ni för?
Vi byggde i detta fall först och främst för lite äldre hyresgäster. Kombohusen ligger precis vid ett befintligt servicehus och vi har en överenskommelse om att våra hyresgäster ska ha möjlighet att utnyttja servicehusets gemensamhetsutrymmen, hobbyrum, matsal och personal.

Vad blev ni mest nöjda med när det gäller detta koncept?
Att det är en paketlösning som ger ett färdigt boende med hög kvalitet utan att totalkalkylen behöver ge hyror i storstadsklass.