Van storbyggare i Linköping väljer också SABOs Kombohus

Stångåstaden är vana byggare. 2014 förvärvade de ett område i Lambohov och har byggt fyra hus med 64 hyresrätter. Företaget valde att använda sig av konceptet SABOs Kombohus och ser flera fördelar med det.

FredrikTornqvist.jpgFredrik Törnqvist, Stångåstadens VD, varför blev det SABOs Kombohus?
– Tack vare denna upphandling kunde vi komma igång och bygga snabbt och till ett klart lägre pris. Den här affären hade inte varit möjlig att genomföra om inte priset varit så konkurrenskraftigt. Normalt har vi produktionskostnader mellan 25-30.000 kr/m² i Stångåstaden medan vi med SABOs Kombohus kom ner runt 23.000 kr/m².

Ni är erfarna bostadsbyggare, på vilket sätt skiljer sig ett avrop enligt ramavtalet från ett vanligt projekt och hur har det fungerat för er?
– Vi fick en betydligt kortare process än normalt. Vi fick idén under sommaren och började bygga i slutet av året. Det är rekordsnabbt! Vi kände oss förstås också tryggare i vår kalkyl då vi inte var beroende att få in konkurrenskraftiga anbud som kan vara ett problem ibland på heta marknader.


Konceptet SABOs Kombohus är ju framtaget på medlemmarnas begäran och idag är över 1 500 lägenheter antingen byggda, i produktion eller i process. Varför har det blivit en sådan framgång enligt dig?
Processen blir enklare. Framförallt för dem som inte är vana att bygga nytt. Du har också ett konkurrenskraftigt och färdigupphandlat pris som gör det möjligt att få ihop ditt projekt. Dessutom tycker jag är kvalitén är hög. Det är definitivt inte någon lågprisprodukt.

Stångåstadens egen film om byggandet av Kombohus i Lambohov