kombobas.jpg

Kombohus Bas


Kombohus Bas var det första Kombohuset som SABO upphandlade. Det är ett nyckelfärdigt kompletteringshus i två, tre eller fyra våningar. Kombohus Bas produceras av JSB. 
 
Fram till slutet av 2014 fanns ett ramavtal med JSB som SABOs medlemsföretag kunde avropa. Ramavtalet har ersatts av en avsiktsförklaring vilket gör att produktionen av Kombohus Bas kan fortsätta även efter att ramavtalet har gått ut.

Läs mer
I broschyren nedan kan du läsa mer om Kombohus Bas. Broschyren är från tiden för ramavtalet, så det som står om ramavtalet gäller inte längre.
SABOs Kombohus Bas.pdfSABOs Kombohus Bas.pdf

Utvärdering av Stockholms universitet
2015 gjorde Stockholms universitet en uppföljning av vilka effekter SABOs Kombohus bas haft på de marknader där husen byggts.
Du kan läsa om slutsatserna i SABOs snabbanalys. Vill du hellre läsa rapporten i sin helhet kan du ladda ner här.

Kontaktperson på SABO
Jonas Högset
jonas.hogset@sabo.se 
08-406 55 10