Hjälpmedel

Hjälpmedel vid upphandling med Kombohus Flex.
SABOs Kombohus Flex är ett upphandlingsstöd för lokal typhusupphandling, som innebär att de kommunala bostadsbolagen kan dra nytta av Kombohuskonceptets fördelar.

SABO tar ut en administrativ avgift på 50 kronor per BOA för nyttjande av upphandlingsstödet, maximalt ett prisbasbelopp per hus. Avgiften tas endast ut och faktureras efter att kontrakt med entreprenör skrivits.

För att ta del av upphandlingsstödet kan du ladda ned dokumenten här. Det kräver att du är registrerad användare och inloggad.
​​​​