SABOs Kombohus Trygg

care comfort.JPG

I framtiden kommer en allt större del av vår befolkning att vara 65 år och äldre. Redan idag är det ont om platser för omvårdnad och vi ser att mer av den vården kommer att skötas i hemmet. Kombohus Trygg är ett tillgänglighetsanpassat boende som byggs för en bred grupp människor som behöver ett hem att bo kvar i.

Kombohus Trygg tas fram i seriell produktion för att kunna erbjuda bra bostäder till en rimlig kostnad. I och med att huset standardiseras kommer kvalitén ändå att vara hög.
För att kunna bygga ett Kombohus Trygg behöver du bestämma omfattningen på projektet. Men, för att få ett bostadshus som möter behoven av de som ska flytta in i ett hus med förhöjd tillgänglighet, måste du själv göra kravställningen på utemiljön, då den är unik varje gång. Utemiljön är oerhört viktig när det gäller trygghetsboenden och då är det viktigt att vara noggrann i sina krav. Som hjälp får du ett kunskapsdokument som stöd då du gör markplaneringsbeskrivningen. Sedan laddar du ned upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dokumenten. Efter det är du inne i processen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.
 
Upphandlingsstöden hittar du under Hjälpmedel (det kräver att du är registrerad användare och inloggad.).  

Care & Comfort, JSB AB
JSB AB är den första entreprenören att träffa överenskommelse med SABO inom trygghetsboende. JSBs typhus för trygghetsboende heter Care & Comfort och kommer nu att anslutas till SABOs nyproduktionskoncept Kombohus Trygg.

Läs 
mer om Kombohus Trygg: