Tips till entreprenörer
BillionPhotos_shutterstock_370736876_424x200.jpg
SABOs övergripande mål med Kombohuskonceptet är att pressa den generella prisbilden för att uppföra hyresbostäder samt att få fler aktörer att arbeta med ett industriellt byggande.


SABOs Kombohus Flex ansluter till de tre tidigare ramupphandlingarna och de entreprenörer som tidigare har varit med eller läst igenom tidigare upphandlingsföreskrifter, kommer känna igen sig till stor del.

Kombohus Flex bygger på att var och en av de kommunala bostadsföretag som önskar att handla upp ett nyckelfärdigt bostadshus, men inte hittar en passande produkt inom de befintliga ramavtalen, ska kunna åtnjuta den prispress och höga kvalitet som SABOs Kombohus erbjuder. Det medför samtidigt att de som inte lyckats få en tilldelning inom konceptet, på nytt har möjlighet att bli en leverantör till de allmännyttiga bostadsföretagen.

För de entreprenörer som vill vara med och tävla om tilldelning inom Kombohus Flex, handlar det om att använda all sin tidigare erfarenhet för att skapa en produkt som väl matchar de produkter som finns inom Kombohuskonceptet. Hela tanken med Kombohus Flex är att entreprenörerna själva ska ta använda produkter i upphandlingarna som är optimerade efter just deras optimala produktion, för att säkerställa effektivaste pris och samtidigt hög kvalitet med få fel i leveransen.

Foto: BillionPhotos/Shutterstock
 

Kontaktperson

Jonas Högset
08-406 55 10
jonas.hogset@sabo.se

Snabba fakta

Namn:
SABOs Kombohus Flex

Beskrivning:
Upphandling av hyresbostäder enligt standardiserat system

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Utvärderingsmodell:
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud; 65 % pris och 35 % kvalitet

Uppvärmningsmetod som standard:
Fjärrvärme

Maximal energiförbrukning:
65 kwh/m2/år (Enköping, zon 3)

Referensobjekt:
SABOs Kombohus