SABOs Kombohus Flex
– typhusupphandling

SABOs Kombohus Flex är ett upphandlingsstöd för lokal typhusupphandling, som innebär att de kommunala bostadsbolagen kan dra nytta av Kombohuskonceptets fördelar. Samtidigt öppnar det för fler byggentreprenörer att ha möjlighet att bli leverantör till de allmännyttiga bostadsbolagen som har stora krav på sig att bygga mer.

SABOs övergripande mål med Kombohuskonceptet är att pressa den generella prisbilden för att uppföra hyresbostäder och få fler aktörer att arbeta med ett industriellt byggande. Tack vare de tre upphandlingarna Kombohus Bas, Plus och Mini kan SABO nu erbjuda stöd för lokal typhusupphandling, Kombohus Flex.

Kombohus Flex bygger på att var och ett av de kommunala bostadsföretag som vill upphandla ett nyckelfärdigt bostadshus, men inte hittar en passande produkt inom de befintliga ramavtalen, ska kunna åtnjuta den prispress och höga kvalitet som SABOs Kombohus erbjuder. Samtidigt öppnar det för fler att ha möjlighet att bli leverantör till de allmännyttiga bostadsföretagen.

SABOs Kombohuskoncept
Uppdraget kom från SABOs medlemmar att främja kompletteringsbyggande och samtidigt pressa priset och underlätta upphandlingen, för att så många kommunala bostadsföretag som möjligt skulle kunna bygga snabbare och enklare än tidigare.
När många bygger i liten skala blir det sammantaget stora volymer, det är här allmännyttans styrka ligger. Med Kombohus Bas, Plus och Mini, har en ny prispressad marknad öppnat sig, där det nu går att bygga nya hyresbostäder till en rimlig kostnad med bibehållen kvalitet.

Kombohus Flex
Kombohus Flex bygger på att var och ett av de kommunala bostadsföretag som vill upphandla ett nyckelfärdigt bostadshus, men inte hittar en passande produkt inom de befintliga ramavtalen, ska kunna åtnjuta den prispress och höga kvalitet som SABOs Kombohus erbjuder. Samtidigt öppnar det för fler byggentreprenörer att ha möjlighet att bli leverantör till de allmännyttiga bostadsföretagen.

Förutsättningen för Kombohus Flex är att Kombohus Bas-avtalsleverantören JSB erbjöd sig att fortsätta leverera sin produkt Trygga Boendet till samma ekonomiska förutsättningar som i ramavtalet, när avtalet gick ut vid årsskiftet 2014/2015. Tack vare det kan de allmännyttiga bolagen genomföra sina egna typhusupphandlingar med hjälp av SABOs upphandlingsstöd – Kombohus Flex.

Målen med Kombohus Flex är flera:
1. Prispress genom en standardiserad upphandling
2. Återföra möjlighet att handla lägenheter om 2-3 rum och kök för hus från två våningar
3. Få utländska entreprenörer att lämna anbud
4. Främja lokal konkurrens
5. Halvera kostnaden att lämna anbud
6. Få fler aktörer att arbeta med en industriell process

Ny chans för byggentreprenörer
Med upphandlingsstödet Kombohus Flex, får rikstäckande och lokala byggentreprenörer som har eller funderat på att ta fram ett typhus att erbjuda, en ny chans att få bygga åt de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Med Kombohus Flex kommer byggentreprenörerna kunna tävla om uppdrag med produkter som kan återanvändas gång på gång. Anbudsförförandet är väl definierat och anpassat för att på ett standardiserat och kostnadseffektivt sätt kunna använda typhus/hussystem.

Att få ned kostnaden för att lämna anbud är en av fördelarna med Kombohus Flex. Genom att ta fram en produkt/system som passar för upphandlingsmodellen, kan anbuden återanvändas till stor del. Målbilden är att halvera kostnaden att lämna anbud.

I ett flertal utredningar om konkurrenssituationen för den svenska byggmarknaden, senast Konkurrensverkets rapport 2015:2 Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande och Plats för fler som bygger mer SOU 2015:105, fastställs det att typhusmarknaden är en av ljuspunkterna på denna marknad. Även behovet av att utländska entreprenörer etablerar sig på den svenska marknaden och tar uppdrag som totalentreprenörer, beskrivs.

Kontaktperson på SABO
Jonas Högset
jonas.hogset@sabo.se 
08-406 55 10