Intervju

”Vi vill bygga fler små lägenheter”

Uppsalahem och Skellefteåbostäder befinner sig på två helt olika lokala bostadsmarknader men båda företagen menar att SABOs Kombohus Mini är ett mycket intressant alternativ för dem i framtida byggprojekt.

Uppsalahem är det allmännyttiga  bostadsbolag som bygger mest i Sverige men även här ser man ett behov av SABOs Kombohus Mini. Mikael Rådegård berättar att efterfrågan på små lägenheter är mycket stor i Uppsala. En analys av efterfrågan som gjordes för en tid sedan tillsammans med studentbostadsföretagen visar att det finns ett underskott på cirka 4 000 små lägenheter i Uppsala.

– Vi bygger främst för två målgrupper: ungdomar under 27 år och studenter, säger Mikael Rådegård.

Han är positiv till konceptet SABOs Kombohus och ser det som ett bra komplement till Uppsalahems andra nyproduktionsprojekt.

– Konceptet är prisvärt. Det är tydligt, lätt att kalkylera och ger stora volymer, vilket passar här i Uppsala. Det viktiga är bara att hitta rätt läge för husen så att de harmoniserar med omgivningen.
I Skellefteå är behovet  av bostäder stort för gruppen ungdomar i åldern 18–25 år, menar Jerker Eriksson.

– Vi planerar idag för ett flerfamiljshus med mindre lägenheter för en yngre målgrupp av hyresgäster. Det ska ligga nära vårt campus-område för högskolestudier här i Skellefteå. I det här läget är naturligtvis SABOs Kombohus Mini ett väldigt intressant alternativ.
Jerker Eriksson tillägger att de största fördelarna med konceptet är att byggprocessen blir enkel och kort med en låg risk.

– Med ett konkurrenskraftigt och färdigupphandlat pris kan vi på vår lokala marknad visa att vi kan bygga billigare och få en prispress nedåt i framtida byggprojekt.

Radegard.jpg
”Konceptet är prisvärt”
Namn: Mikael Rådegård
Gör: Är VD på Uppsalahem
Antal lägenheter idag: 16 000

jerker_eriksson.jpg
”Ett väldigt intressant alternativ”
Namn: Jerker Eriksson
Gör: Är VD på Skebo, Skellefteåbostäder AB
Antal lägenheter idag: 6 900