Hjälpmedel

SABO har tagit fram följande hjälpmedel för att underlätta
den förnyade konkurrensutsättningen:

  • Vägledning inför avrop från ramavtal, PDF
  • SABOs kalkylmall för nyproduktion, Excel
  • Avropsförfrågan vid förnyad konkurrensutsättning, Word
  • Sammanställning av anbudshandlingar, Word
  • Anbudsformulär, Excel


Dokumenten finns att ladda ner nedan, kräver att du är registrerad användare och inloggad.

Hjälpmedlen kommer kontinuerligt att uppdateras
och förbättras. Synpunkter, förslag på ändringar och påpekanden om fel och brister i dessa handlingar tas tacksamt emot av:
Jonas Högset
jonas.hogset@sabo.se
 
08-406 55 10


Övriga hjälpmedel

Sveby information och material
www.sveby.org

Entreprenadkontrakt ( ABT 06 ) Fast pris
www.foreningenbkk.org