Kontaktuppgifter

Avropsförfrågan ska ställas till nedanstående mailadresser hos de tre ramavtalsentreprenörerna. De ska även informeras om tidpunkter och volymer för planerade förfrågningar.


NCC mail: sabokombohusplus@ncc.se
Lindbäcks mail:  kombohusplus@lindbacks.se
Skanska mail:  kombohusplus@skanska.se

Kontaktpersoner
Lindbäcks Bygg AB  
Wilhelm Risberg, e-post: wilhelm.risberg@lindbacks.se

NCC Construction Sverige AB
Ulrik Wållberg, e-post: ulrik.wallberg@ncc.se 

Skanska Sverige AB
Per Olof Satrell
010-449 10 66
070-518 07 10
per-olof.satrell@skanska.se 
kombohusplus@skanska.se


Information om huskoncepten,
Tekniska beskrivningar
NCC: www.ncc.se/folkboende/sabokombohusplus
Lindbäcks: www.lindbacks.se/kombohusplus 
Skanska: www.skanska.se/kombohusplus


Kontaktperson på SABO
Jonas Högset
jonas.hogset@sabo.se
 
08-406 55 10