Stöd för upphandling av värmepumpar

Som medlem hittar du hjälpmedel för upphandling av fastighetsvärmepumpar nedanför låset på denna sida.
 
Anbudsförfrågan
I denna blankett anges vilken fastighet som avses och om det lämnas fullmakter till anbudsgivare för att komma åt historisk energianvändning samt hur anbudsutvärderingen ska gå till.
 
Fullmakt
För att anbudsgivare själva ska kunna ta reda på historisk energianvändning.
 
Tekniska basfakta
Denna blankett ger en sammanställning av fakta om aktuell fastighet och kan användas av såväl fastighetsägaren vid förfrågan, som av entreprenören vid anbudsgivningen.
 
Anbudsformulär
För att anbuden från entreprenörerna ska presenteras på ett likvärdigt sätt ingår denna blankett i förfrågningsunderlaget. I formuläret ska entreprenören redovisa totalt energibehov och energibesparingen efter installation. Dessutom ska redovisas vilken typ av aggregat som föreslås samt vilken mängd borrning som ingår. Total anbudssumma ska vara angiven och formuläret undertecknad av behörig firmatecknare.
 
Sammanställningsbilaga till anbudsformulär
För att redovisa energi och driftjämförelser före och efter installation.
 
För att ta del av upphandlingsstödet kan du ladda ned dokumenten här. Det kräver att du är registrerad användare och inloggad.