Upphandling


Här finns information om upphandling samt en del mallar som kan vara till nytta i organisationen samt i själva upphandlingsförfarandet.


SABO bistår sina medlemsföretag med kostnadsfri rådgivning inom ramen för bland annat LOU och entreprenadrättens område. I mån av tid tar sig SABO även an konsultuppdrag vid bl.a. avtalsskrivningar och överprövningar i förvaltningsdomstol. SABO anordnar även utbildningar i LOU. Utbildningarna är förlagda i SABOs lokaler i Stockholm samt ute i landet. De kan även företagsförläggas.


Med anledning av nya lagar och förordningar som trädde i kraft 1 januari 2017 kommer dessa undersidor att uppdateras kontinuerligt under våren.


Kontakt på SABO
Helena Henriksson
08-406 55 14
helena.henriksson@sabo.se

Direktupphandling

Gränsen för direktupphandling uppgår till 534 890 kr per år (reviderat den 1 januari 2016).