Avtalslagen

Allmänt
Avtalslagen är en av våra viktigaste författningar. Lagen kan ses som ett komplement till otaliga regelverk och utgör en mycket viktig funktion vid upphandlingar, framförallt upphandlingar där branschavtal styr regelverket. Nedan beskrivs de viktigaste avtalsrättsliga reglerna ur ett upphandlingsperspektiv.

Sidan kräver inloggning