Särskilda skäl

 

Särskilda skäl för längre avtalstid än fyra år vid ramavtalsupphandlingar.

 

Ramavtal får inte tecknas för längre tid än fyra år om det inte finns särskilda skäl. I förarbetena anges att det kan vara särskilda skäl när det handlar om ett avgränsat projekt som beräknas pågå något längre än fyra år och som inte har någon naturlig fortsättning när projektet avslutas. Det kan även vara situationer där föremålet för upphandlingen är av sådant slag att det medför stora investeringar för leverantören som måste betala sig under avtalstiden.

 

Den upphandlande myndigheten har bevisbördan att det finns särskilda skäl om längre avtalstid används