Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för svenska upphandlingar. På sin hemsida har konkurrensverket publicerat vilka gränsvärden som gäller när verket själva gör direktupphandlingar.

SABO anser att konkurrensverket är försiktiga i sitt val av belopp men detta är givetvis en följd av att konkurrensverket har rollen som tillsynsmyndighet. Beloppen nedan kan sägas utgöra en garant för minimivärden vid direktupphandling. Det står SABO bolagen fritt att själva välja belopp för direktupphandling. SABO föreslår att våra medlemsbolag använder de belopp som framgår i upphandlingspolicyn. Dessa belopp anser SABO vara förenliga med lagstiftarens intention och praxis.

Konkurrensverkets beloppsbegränsning:

Direktupphandling varor – 2 basbelopp exkl. moms

Direktupphandling tjänster – 5 basbelopp exkl. moms

 

Konkurrensverkets hemsida