Samordnad förvaltning

SABO kan inte med säkerhet säga hur nuvarande lagstiftning samt kommande direktiv (2017) ser på reglerna om samordnad förvaltning mellan ägare och kommunalt bostadsföretag. Så fort omständigheten på något sätt förtydligas kommer SABO att belysa detta på SABOs hemsida.