Konferenser för förtroendevalda

Varje år arrangerar SABO förtroendemannakonferenser för styrelseledamöter i SABO-företag. På dessa konferenser tas aktuella bostadspolitiska frågor upp och det ges tillfälle till erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.Anmälan och mer information

Gunilla Wikman, 08-406 55 70, gunilla.wikman@sabo.se

Utöver detta bjuder SABO varje år in till ett antal konferenser inom ämnen som är aktuella för våra medlemsföretag. Till dessa konferenser är de förtroendevalda också välkomna.