Rekrytering på strategisk nivå

Vid rekrytering på VD-nivå eller andra högre tjänster kan SABO bistå styrelsen i processens olika delar. SABO har lång erfarenhet av den formen av uppdrag och har kunskap och insikt om vad en sådan tjänst i ett allmännyttigt bostadsbolag innebär.

Tillfällig vd
Ibland behövs en tillfällig lösning på VD-posten på grund av sjukdom eller för att det uppstår ett glapp mellan avgående VD och den som sedan ska ta över. SABO har kontakt med personer som varit VD i ett medlemsföretag och som nu gått i pension men gärna tar på sig tillfälliga uppdrag.

Information

Hanna Larsson
08-406 56 15
hanna.larsson@sabo.se