Styrelse- och Vd-utvärdering

SABO har i samarbete med Styrelseakademien tagit fram en styrelseutvärdering och en vd-utvärdering som är anpassade för kommunala bostadsbolag.

För att kunna utveckla arbetsformerna och förbättra samarbetet är det viktigt att regelbundet stämma av och utvärdera. Genom att göra det på ett systematiskt och strukturerat sätt så ser du vad som fungerar bra eller mindre tillfredsställande och får ett bra underlag för att utveckla styrelsearbetet.

Genom att utvärdera vd får styrelsen möjlighet till en konstruktiv dialog i utvecklingssamtal med vd utifrån styrelsens syn på vds insatser.

Frågeområden som behandlas i styrelseutvärderingen:
•Styrelsens kompetensprofil
•Styrelsens arbetssätt
•Styrelsens förmåga att styra och följa upp bolagets utveckling

Frågeområden som behandlas i vd-utvärderingen:
•Vds kompetens
•Vds ledarskapsprofil
•Vds resultatförmåga

Enkäterna omfattar 38 respektive 36 påståenden som besvaras på en skala från 1–10.

Information
Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se