Uppdraget
– en introduktion till styrelseuppdrag i allmännyttan

skarmdump_uppdraget4.jpg

Styrelseledamöter i allmännyttiga bostadsföretag har ett stort ansvar och det är mycket att sätta sig in i för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. För att fatta de rätta besluten behövs bland annat kunskap om styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar.

På bara 20 minuter får du här en introduktion till ditt uppdrag och en inblick i allmännyttans framväxt. När och var du vill via din dator, surfplatta eller smarta telefon. Film, text och interaktiva övningar blandas på ett lättsamt sätt med målet att du ska känna dig stärkt i din nya roll och veta vad som är viktigt att ha kunskap om som styrelseledamot.

Den webbaserade introduktionen är gratis och ingen registrering behövs. Har du haft ditt uppdrag en längre tid är det enkelt att bara gå in på de delar som du är intresserad av just nu.

Gå in på http://uppdraget.sabo.se/