Styrelseledamot

Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag är du med och delar ansvaret för en av kommunens största tillgångar. Ett spännande och ansvarsfyllt uppdrag. Som stöd i styrelsearbetet erbjuder SABO både öppna och företagsförlagda utbildningar. Dessa kan utformas så att de passar den aktuella styrelsen på bästa sätt. SABO bistår också med konsulthjälp.

Vill du bli styrelseledamot?
Vem tycker du ska ta ansvar för boendet i din kommun? Förmodligen någon som vill skapa en god miljö som man känner sig stolt att bo och leva i. Kanske någon med intresse för ekonomi, för klimatsmarta lösningar och för ny teknik? Kanske någon som du? Läs mer

Har du frågor?
Kontakta
Elisabet Sundberger,
08-406 55 20,
elisabet.sundberger@sabo.se