Ny i styrelsen
 
För den som är ny i styrelsen är det viktigt att snabbt få de kunskaper som krävs för uppdraget. Det juridiska regelverk och de ekonomiska spelregler som styr bostadsföretagens verksamhet är en del av grunden för de beslut som ska fattas. Diskussioner med nya styrelseledamöter från andra bolag gör det lättare att ta till sig den nya kunskapen.
 
SABOs utbildning för nya styrelseledamöter vänder sig till dig som är ny i rollen som ledamot av ett allmännyttigt bostadsföretags styrelse. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om de lagar som styr bolagets verksamhet. Ett regelverk som i huvudsak är det samma som för andra bolag men där det också finns specifika regler
för kommunala allmännyttiga bostadsföretag.

Som styrelseledamot måste du förstå ekonomiska och strategiska samband. Utbildningen ger dig kunskap om ekonomiska begrepp och lär dig förstå de dokument som beskriver företagets ekonomi.
Utbildningen ger också en introduktion till hur själva styrelsearbetet går till.
 
Innehåll
  • Lagar och regelverk för styrelseuppdrag i allmännyttiga bostadsföretag, till exempel aktiebolagslagen, kommunallagen och kommunala bolag. Vi går också igenom nya lagen för kommunala, allmännyttiga bostadsföretag.
  • Hur fungerar ekonomin i ett fastighetsföretag? Vi går igenom, nyckeltal och definitioner, ekonomiska samband samt ekonomiska konsekvenser av den nya lagen för kommunala, allmännyttiga bostadsföretag.
  • Styrelsearbetet i praktiken. Affärsidé, strategier och mål, styrning och uppföljning samt etik och god styrelsesed. Vi går också igenom nyttan av en styrelseutvärdering.

Kontakta
Elisabet Sundberger,
08-406 55 20,
elisabet.sundberger@sabo.se

Aktuellt tillfälle 
Kolla i vårt Kalendarium om det finns ett aktuellt tillfälle att anmäla sig till för denna utbildning.