Påbyggnadsutbildning för styrelser

Styrelsen ska ta ställning till många olika typer av beslut. Att ha grundläggande kunskaper i de aktuella frågorna leder till bättre diskussioner och mer genomtänkta beslut.


SABOs påbyggnadsutbildning för styrelser kan till exempel omfatta:

  • Utbyggnad bredband och tjänsteutveckling i näten
  • Energi- och miljöfrågor i bostadsbolaget
  • Finansiering av upprustning
  • Förutsättningar för nyproduktion
  • Förnyelse av miljonprogrammet
  • Bra boende för äldre
  • Bostadsfrågan och EU

Dessa utbildningar kan utformas som hel- eller halvdagar och i samråd med det företag som beställer utbildningen.

Kontakta
Elisabet Sundberger,
08-406 55 20,
elisabet.sundberger@sabo.se