Startskottet för nya styrelser

Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag krävs att man känner till de juridiska och ekonomiska lagar och regler som styr bostadsföretagets verksamhet. Regelverket är i huvudsak detsamma som för andra bolag men det finns en hel del specifika regler som bara gäller för de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.
 
Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom juridik och ekonomi som är nödvändiga för att en styrelseledamot på ett tryggt sätt ska kunna genomföra sitt uppdrag. Vi går bland annat igenom delar av aktiebolagslagen samt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för att klargöra vilka krav lagen ställer på företagets agerande både ur ett juridiskt och ett ekonomiskt perspektiv.

 

Under ekonomipasset utgår vi från företagets egen årsredovisning. Genom att läsa i årsredovisningen kan vi definiera vad som finns i den och varför, men även resonera om grundläggande ekonomiska samband såsom vad som händer i balans- och resultaträkning vid en investering.

 

Innehåll
Relevanta delar av lagar och regelverk för styrelseuppdrag i allmännyttiga bostadsföretag:

  • aktiebolagslagen och bolagets organisation
  • kommunallagen
  • lagen för allmännyttiga kommunala bostadsföretag

 

Ekonomin i bostadsföretag:

  • innehåll i en årsredovisning
  • nyckeltal och definitioner
  • ekonomiska samband
  • affärsmässigt agerande

 

Utbildningen kan även anpassas efter företagets önskemål med till exempel fördjupade pass om lagen om offentlig upphandling, investeringar och fastighetsvärdering, finansiering eller allmännyttans bakgrund och framväxt. Utbildningen kan också anpassas för stiftelser.

 

Tid & plats
Valfri dag, 9-16. Utbildningen är tänkt att vara företagsförlagd men kan även genomföras för ett par företag tillsammans, regionalt eller på annan plats.

 

Pris
25 000 kronor exklusive moms för en företagsförlagd utbildning. För ett tillkommande företag debiteras 10 000 extra.


Målgrupp
VD och styrelseledamöter.


Medverkande
Jurist samt ekonom från SABO.


Information
Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se