Strategisk styrelseutbildning

Det här är en utbildning/genomgång som görs med ett företags styrelse som syftar till att gå igenom hur bostadsbolaget kan utveckla sin verksamhetsidé och sina mål, strategier och policys.

Som utgångspunkt används företagets bolagsordning, verksamhetsplan, bokslut, mm, som i förväg sänds till kursledaren. Målet är att styrelsen ska få möjlighet att med erfaren hjälp granska företagets nuläge och möjliga utveckling.

Information
Kontaktperson: Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se