Utbildning för styrelser om derivat

Som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag är det viktigt att man tar ett aktivt ansvar för bolagets finansiering.
Ett sätt att hantera och begränsa bolagets finansiella risker är att använda olika derivat för att uppnå en bra balans mellan räntekostnad och riskexponering.

SABO erbjuder en översiktlig kurs i derivat.

  • Vilka är de vanligaste derivaten och hur fungerar de?
  • Varför ska man arbeta aktivt med derivat?
  • Hur kan man skydda bolaget vid en ränteuppgång?

Information
Maria Gabrielsson, 08-406 55 45, maria.gabrielsson@sabo.se