Vill du bli styrelseledamot?


Styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag – Kanske något för dig?


Vem tycker du ska ta ansvar för boendet i din kommun? Förmodligen någon som vill skapa en god miljö som man känner sig stolt att bo och leva i. Kanske någon med intresse för ekonomi, för klimatsmarta lösningar och för ny teknik? Kanske någon som du?


Bli en i ett team som jobbar för företagets bästa
I ett hyreshus bor människor med olika kön, ålder, hushållstyp, inkomstnivå och ursprung. Det är viktigt att även styrelsens medlemmar är en blandad grupp av människor som kan komma med olika infallsvinklar på problem och lösningar.

Du har något att bidra med
Har du en åsikt om hur ett bostadsområde ska se ut och skötas för att du själv skulle vilja bo där? Är du intresserad av att arbeta för kommunens och regionens utveckling? Då kan du vara rätt person för ett uppdrag som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag.

Som styrelseledamot får du utnyttja hela din kunskap och kreativitet för att tillsammans med resten av styrelsen och VD hitta breda, långsiktigt hållbara lösningar på sociala, ekonomiska och tekniska utmaningar. Allt för att skapa en inspirerande och trygg miljö där människor är stolta över att bo.

Du påverkar din kommuns utveckling
Nya bostäder kommer till – bostadsområden förändras – värdefulla miljöer bevaras. I det kommunala bostadsföretaget fattas beslut som har betydelse för din kommuns utveckling.

Styrelsens uppgift i ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag är att utifrån ägarens intentioner fatta beslut som ger bolaget möjlighet att arbeta affärsmässigt. Bostadsföretaget är både en spännande affärsverksamhet och en samhällsnyttig aktör i kommunen.

Du är med och delar ansvaret för en av kommunens största tillgångar
Genom sitt bostadsföretag äger din kommun fastigheter på flera platser i kommunen. Det är ansvarsfullt och viktigt att vara ledamot i styrelsen. Det är också meningsfullt och spännande att ta tillvara de stora värdena till nytta för kommuninnevånarna.

Välkommen att anta en spännande utmaning som styrelseledamot i ett kommunalt bostadsföretag, din kunskap och erfarenhet behövs!

Intresserad?
Kontakta din partiorganisation om hur det går till att bli nominerad till en styrelsepost i ett kommunalt bostadsföretag.

kon.JPG

Få kvinnor i styrelserna i SABO-företagen

En sammanställning av könsfördelningen i SABO-företagens styrelser efter valet 2014 visar att 30 procent av alla styrelseledamöter är kvinnor och att 19 procent av ordföranden är kvinnor. Detta är en liten ökning sedan 2010 då andelen var 26 respektive 14 procent. En positiv trend alltså men bättre kan vi – släpp fram fler kvinnor på styrelseposterna!

alder.JPG
Var är de unga?
Endast 7 procent av ledamöterna i SABO-företagens styrelser är under 40 år. Nästan 60 % av styrelsen representeras av personer som är 60 år eller äldre. Många yngre har säkert fullt upp med jobb och familj och är svåra att rekrytera till förtroendeuppdrag men visst vore det både bättre och roligare om vi hade en större mångfald även vad gäller ålder? För tänk om det är så att vi ser på det här med bostäder på olika sätt om vi är unga jämfört med när vi blir äldre?

...och de utrikes födda?
Ungefär 17 procent av befolkningen över 18 år är utrikes födda. Men motsvarande andel bland de förtroendevalda i kommunerna är bara 9 procent. Det framgår i statistik som Sveriges kommuner och landsting och Statistiska centralbyrån tar fram varje år. I den statistiken framgår också att den typiske förtroendevalde är en manlig, välutbildad, offentliganställd höginkomsttagare. Kan vi ändra på detta och öka mångfalden i våra styrelser så att de bättre motsvarar befolkningen och hyresgästerna?