KBAB_stå_färg.jpg

Chef fastighetsutveckling

KBAB står inför ett stort arbete med nyproduktion och utveckling av befintliga fastigheter och behöver därför förstärka bolaget med en avdelning för Fastighetsutveckling. Vi söker dig som vill leda detta arbete utifrån vårt uppdrag att bygga minst 150 lägenheter om året sett över en 5 års period.

Som chef  för fastighetsutveckling ansvarar du för att ta fram utvecklingsplaner utifrån ett strategiskt och långsiktigt ägarperspektiv, oavsett om frågan är att bygga, utveckla, bibehålla, köpa eller sälja.

Du driver arbetet med att hitta möjliga områden för utveckling och nyproduktion, kartlägger och tar fram beslutsunderlag för potentiella mark- och fastighetsförvärv samt sköter kontakter med kommunen, kommersiella fastighetsägare och markägare. Du ansvarar för att ta fram investerings-PM för beslut, förhandla affärsupplägg, avtal och tillsammans med dina medarbetare planera, budgetera, projektera och genomföra större renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Som avdelningschef har du ansvar för avdelningens ekonomi, personal och verksamhet. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till vd.

Mer information och ansökan
Du hittar mer information om tjänsten och ansökningsformulär på Experis. Sista ansökningsdag är den 26 februari.

Om KBAB
Karlstads Bostads AB ägs av Karlstads kommun och ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB. Vi äger och förvaltar totalt cirka 475 000 kvadratmeter fördelat på ca 7 400 bostäder och 750 lokaler runt om i Karlstad. Sammanlagt är vi cirka 140 anställda som arbetar efter visionen ”Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna”. KBAB står inför flera stora utmaningar framöver, bland annat kring nyproduktion och att tillsammans med vår ägare bidra till att Karlstad blir en ännu bättre stad att leva och bo i.
Som medarbetare hos oss värdesätter vi professionalism, delaktighet och engagemang. Vi strävar också efter att ta tillvara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.
Läs gärna mer om oss på kbab.se.