KBAB_stå_färg.jpg

Chef marknad och kund

Vi söker en chef för avdelningen marknad och kund vars huvudsakliga uppdrag är att marknadsföra och hyra ut fastighetsobjekt (bostäder och lokaler) utifrån företagets övergripande verksamhetsmål. I uppdraget ingår också att stärka företagets varumärke samt stötta förvaltningen i att vårda kunder och hantera trygghetsfrågor.

Som chef leder, styr och samordnar du avdelningens verksamhet. Du har därmed ett övergripande ansvar för bolagets marknadsföring, uthyrningsverksamhet samt kundvårdande frågor/aktiviteter. Du driver det strategiska varumärkesarbetet och olika marknadsförings- och kundkommunikationsaktiviteter samt upprättar marknads- och kommunikationsplaner.

Andra exempel på arbetsuppgifter är att optimera uthyrningsverksamheten, strategiskt arbeta med hyresintäkter, utveckla konceptboenden och kundval samt hantera hyresrättsliga frågor. I rollen ansvarar du även för att tillgodose våra bostadssociala åtaganden utifrån uppdrag från vår ägare. 

Som avdelningschef har du ansvar för avdelningens ekonomi, personal och verksamhet. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till vd.

Mer information och ansökan
Du hittar mer information om tjänsten och ansökningsformulär på Experis. Sista ansökningsdag är den 26 februari.

Om KBAB
Karlstads Bostads AB ägs av Karlstads kommun och ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB. Vi äger och förvaltar totalt cirka 475 000 kvadratmeter fördelat på ca 7 400 bostäder och 750 lokaler runt om i Karlstad. Sammanlagt är vi cirka 140 anställda som arbetar efter visionen ”Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna”. KBAB står inför flera stora utmaningar framöver, bland annat kring nyproduktion och att tillsammans med vår ägare bidra till att Karlstad blir en ännu bättre stad att leva och bo i.

Som medarbetare hos oss värdesätter vi professionalism, delaktighet och engagemang. Vi strävar också efter att ta tillvara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.
Läs gärna mer om oss på kbab.se.