KBAB_stå_färg.jpg

Chef verksamhetsstöd

Vi söker en chef för avdelningen verksamhetsstöd  vars huvudsakliga uppdrag är att leverera lednings- och verksamhetsstöd med hög kvalitet till hela bolaget. Det interna stödet innefattar både strategiskt och operativt stöd inom de företagsövergripande områdena ekonomi, IT, administration, upphandling/avtal, internkommunikation och juridik.

Som chef för verksamhetsstöd ansvarar du för att säkra och utveckla interna och externa processer inom avdelningens olika specialistområden. Du driver och utvecklar bolagets arbete med övergripande verksamhetsstyrning och processorientering samt uppföljning av verksamheten. En viktig del är att säkerställa samordningen mellan bolagets åtaganden utifrån ägardirektiv och strategisk plan med verksamhetsmål och uppföljning.

Som avdelningschef har du ansvar för avdelningens ekonomi, personal och verksamhet. Du ingår i ledningsgruppen rapporterar till vd.

Mer information och ansökan
Du hittar mer information om tjänsten och ansökningsformulär på Experis. Sista ansökningsdag är den 26 februari.
 
Om KBAB
Karlstads Bostads AB ägs av Karlstads kommun och ingår i koncernen Karlstads Stadshus AB. Vi äger och förvaltar totalt cirka 475 000 kvadratmeter fördelat på ca 7 400 bostäder och 750 lokaler runt om i Karlstad. Sammanlagt är vi cirka 140 anställda som arbetar efter visionen ”Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna”. KBAB står inför flera stora utmaningar framöver, bland annat kring nyproduktion och att tillsammans med vår ägare bidra till att Karlstad blir en ännu bättre stad att leva och bo i.

Som medarbetare hos oss värdesätter vi professionalism, delaktighet och engagemang. Vi strävar också efter att ta tillvara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.
Läs gärna mer om oss på kbab.se.