karlskogahem-logo.png

Vi söker Fastighetschef till Karlskogahem AB

SOM DELAR EN GENUIN TRO PÅ KARLSKOGA


Utdrag ur rollbeskrivningen:
Fastighetschefens roll har fokus på ett övergripande och hållbart perspektiv där goda boendemiljöer och fastigheternas ekonomiska värde präglas av långsiktighet. Fastighetschefen är medlem av bolagets ledningsgrupp vars arbete kännetecknas av stor öppenhet och prestigelöshet, där roller och ansvar är tydliga, vilket inkluderar ett engagemang för varandras områden; ”Vi hjälper varandra att lyckas.”

BLIR DU LOCKAD OCH VILL VETA MER?
Ladda ner hela rollbeskrivningen här.

För mer information, kontakta rekryteringskonsult Mia Haglund, via orebro@sandahls.se eller
tel 019 609 02 78

Din ansökan önskar vi senast tisdag den 4 april till orebro@sandahls.se.

Om Karlskogahem
Karlskogahem AB är ett helägt kommunalt bolag grundat 1946. Karlskogahems bestånd omfattar cirka 2 700 bostadslägenheter och cirka 43 000 kvm lokaler. Lokalerna består av gruppbostäder, kontor och affärslokaler. Karlskogahems omsättning uppgick 2016 till 207 mnkr. Bolaget har 40 personer anställda på helårsbasis.