Medlemsföretagen

 
SABOs medlemsföretag
SABO har drygt 300 medlemsföretag. Våra medlemsföretag finns över hela Sverige och är av skiftande storlek med allt från 72 till 26 600 lägenheter. Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen ägs av kommunerna som också utser företagens styrelser. Företagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

 
Siffrorna som visas över medlemsföretagens bostadsbestånd under menyn "SABO-boken" avser läget den 1/1 2016

Bostadsbolagens uppgift är att erbjuda goda, hälsosamma och prisvärda bostäder för alla kategorier av människor. Ofta kännetecknas verksamheten av stort hyresgästinflytande. Tillsammans äger och förvaltar våra medlemsföretag cirka 
802 000 bostäder med omkring 1,4 miljoner hyresgäster. Det finns stora olikheter mellan våra medlemsföretag, såväl i storlek som marknadsmässiga förutsättningar. Samtidigt finns många frågor av gemensamt intresse. Kring såväl de första som de senare arbetar vi på SABO i samarbete med våra medlemsföretag.