SABO-företagen 2016

 

 • 2016 har SABO 305 medlemsföretag som tillsammans förvaltar ca 805 000 lägenheter.
 • SABO-företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 60 till 26 900 lägenheter.
 • 46 procent av företagen har färre än 1 000 lägenheter.
 • De 20 största företagen svarar för 40 procent av bostäderna.
 • SABO-företagens samlade bostadsyta är ca 52 miljoner m²
 • Den samlade lokalytan uppgår till 8,8 miljoner m²
 • 87 procent av företagen är aktiebolag och 10 procent är stiftelser.
 • Även 6 kommuner är medlemmar i SABO.

  Medlemsföretagen per län.xlsxMedlemsföretagen per län.xls
   
  Anställda och förtroendevalda
 • I SABO-företagen arbetar cirka 13 000 anställda. Av tjänstemännen är 53 procent kvinnor liksom 28 procent av de kollektivanställda.
 • Ca 3 000 är förtroendevalda (styrelseledamöter eller suppleanter samt revisorer). Av de ordinarie ledamöterna (inkl ordf och vice ordf) som är drygt 1 800 är 30 procent kvinnor.
   
  Boendeformer
  I SABO-företagens lägenheter ingår ca:
 • 55 000 lägenheter i olika boendeformer för äldre,
 • 6 900 lägenheter i särskilda boendeformer/bostäder för handikappade,
 • 45 000 student- och ungdomsbostäder,
 • 3 000 övriga kategoribostäder,
 • 34 000 småhus med hyresrätt

 

 

 

 

Utvecklingen av antalet SABO-företag och deras lägenheter

År
Antal medlemsföretag
Antal lgh
1 950
54
35 500
1 960
153
175 000
1 970
274
451 670
1 975
226
614 470
1 980
275
713 400
1 985
295
807 600
1 990
318
882 800
1 995
302
899 900
1 996
305
901 900
1 998
301
886 377
1 999
300
881 179
2 000
301
858 885
2 001
293
832 927
2 002
290
828 641
2 003
290
825 114
2 004
292
822 647
2 005
296
822 727
2 006
299
830 584
2 007
295
726 805
2 008
292
728 917
2 009
291
727 697
2 010
291
724 402
2 011
292
727 486
2 012
294
730 696
2 013
295
725 386
2 014
295
725 718
 2 015
300
802 000
2 016
305
805 000
 
 
 
 
 

 

          SABO-företagen efter storlek 2016-09-30

 

SABOftg storlek.jpg
 
SABO-företagens byggande 1970-2015 och planer för 2016-2017

År
Nyproduktion
Ombyggnad/renovering
1970
31 008
-
1975
15 596
-
1980
11 121
3 325
1985
7 027
7 711
1990
12 922
9 442
1995
3 257
7 066
2000
1 168
4 347
2002
3 591
4 304
2003
3 359
4 151
2004
3 846
3 480
2005
4 205
6 110
2006
6 260
4 441
2007
3 802
9 971
2008
3 860
10 910
2009
1 809
10 203
2010
2 782
10 594
2011
3 617
12 257
2012
2 790
10 798
2013
3 772
14 197
2014
4 624
14 991
2015
6 563
18 084
2016*
6 746
20 433
2017*
10 658
18 983
*Planerat
Bostadsbeståndet i riket 2015-12-31
 
 
Småhus
Flerbostadshus
Övriga
Specialbostäder
Alla
Stat, kommun, landsting
5 218
5 168
3 014
46 644
60 044
Allmännyttiga bostadsföretag
37 280
685 282
14 436
90 202
827 200
Kooperativa hyresrättsföreningar
43
8 045
93
1 262
9 443
Bostadsrättsföreningar
82 107
967 953
10 430
4 154
1 064 644
Fysiska personer
1 848 484
151 085
11 647
2 629
2 013 845
Svenska aktiebolag
33 648
461 797
28 927
44 332
568 704
Övriga juridiska personer
10 987
109 141
10 380
40 776
171 284
Uppgift saknas
297
100
5
1 002
1 404
Summa
2 018 064
2 388 571
78 932
231 001
4 716 568*
 
Totalt fanns det 4 716 568 bostadslägenheter i landet 2015-12-31. Dessa fördelas på 2 018 064 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 388 571 lägenheter (50 procent) i flerbostadshus. 231 001 lägenheter (5 procent) utgörs av specialbostäder samt 78 932 (1,67 procent) i övriga hus. Av flerbostadshusen äger allmännyttan 29%, övriga ägare 31% och bostadsrätter 40%. *Dessutom fanns 575 384 fritidshus.
Källa SCB