Ansökan

Enligt SABOs stadgar kan kommunalt bostadsföretag eller i övrigt företag eller organisation som har som huvudsaklig uppgift att bygga och långsiktigt förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt vara medlem i SABO.

Medlemskap i SABO medför obligatoriskt abonnemang på tjänster från SABO AB. Styrelsen prövar och avgör ansökningar om inträde. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Medlemsansökan hittar du här:
SABO medlemsansökan.pdfSABO medlemsansökan.pdf


Om ni har frågor om medlemskapet går det bra att kontakta SABOs administrative chef Thorbjörn Nilsen, thorbjorn.nilsen@sabo.se,
08-406 55 11.