Medlemskapet


I bransch- och intresseorganisationen SABO kan alla kommunägda bostadsföretag vara medlemmar. Som medlemmar välkomnas även företag eller organisationer som har som huvudsaklig uppgift att långsiktigt bygga och förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts med hyresrätt.


SABO bildades 1950 och har successivt vuxit till att i dag omfatta cirka 300 bostadsföretag. Medlemmarna finns över hela Sverige och varierar i storlek från 21 lägenheter till 26 464.