Medlemsavgift

SABOs verksamhet finansieras av medlemsavgifter och försäljningsintäkter. Medlemsavgiftens storlek bestäms av den bostadsarea som medlemsföretaget äger och förvaltar. Försäljningsintäkterna kommer från utbildningar, konferenser, konsultuppdrag och trycksaksförsäljning.