Ordlista


Vi möter allt oftare personer som talar andra språk än svenska och behovet av översättningshjälp kan se olika ut i olika situationer. Vid kontakter inom EU kan vi ha ett stort behov av att kommunicera våra speciella bostadstermer på engelska medan personalen i företagens kundtjänst kan ha behov av att förklara regler för till exempel tvättstugan eller sophanteringen.


För att möta denna efterfrågan har SABO därför publicerat en ordlista med översättningar mellan svenska och engelska för oss i bostadsbranschen. Ordlistan innehåller bara speciella branschanpassade termer och när ett ord har olika, synonyma betydelser anges bara den översättning som är intressant ur branschspecifik synvinkel.

Exempelvis översätts ordet "riva" med "tear down" (i bemärkelsen riva ner något) medan översättningen "scratch" (i bemärkelsen riva sig) eller "grate" (i bemärkelsen riva med rivjärn) inte finns med. Ordlista bör således användas med viss försiktighet och på ett annat sätt än en vanlig ordbok. För den som vill ha ordlistan i en tryckt version finns den att beställa under trycksaker. 

Saknas översättningen av ett ord i ordboken, en fras eller ett språk i parlören, kontakta elisabet.sundberger@sabo.se


Öppna ordlistan