Parlör


Vi möter allt oftare personer som talar andra språk än svenska och behovet av översättningshjälp kan se olika ut i olika situationer. Vid kontakter inom EU kan vi ha ett stort behov av att kommunicera våra speciella bostadstermer på engelska medan personalen i företagens kundtjänst kan ha behov av att förklara regler för till exempel tvättstugan eller sophanteringen på ett flertal olika språk.


I vår webbaserade parlör finns meningar översatta till åtta språk som kan vara till hjälp vid uthyrning eller annan kommunikation om företagets regler. Språken är: arabiska, engelska, persiska, somaliska, spanska, sydkurdiska, turkiska och tigrinja. Eftersom alla företag inte har samma regler finns alternativa förslag och varje företag måste aktivt välja de fraser som passar. De utvalda fraserna kan därefter genereras i olika format: websida, word-eller exceldokument.

Saknas översättningen av ett ord i ordboken, en fras eller ett språk i parlören, kontakta elisabet.sundberger@sabo.se


Öppna parlören