Retriever

Retriever är ägt av den svenska nyhetsbyrån TT och den norska nyhetsbyrån NTB. Det svenska nyhetsarkivet Mediearkivet och dess norska motsvarighet Atekst ingår också i Retriever.   

 

Retriever täcker kontinuerligt närmare 400 svenska tryckta medier, mer än 30 000 nationella och internationella webbkällor, samt ett urval av de mest centrala etermedierna i Norden.

Var 10:e minut dygnet runt förmedlas information och nyhetsuppdatering som är relevant och viktig. Allt, oberoende av källa och ursprungligt format.

För att komma åt tjänsten behöver du vara registrerad användare. En kom-igång-guide finns också nedan som beskriver tjänsten närmare och hur man använder den.