Tidningen Allmännyttan
 
redaktionen.JPG
Här ser du gänget som arbetar med tidningen Allmännyttan.
 
I Allmännyttan kommer vi att skriva om alla de frågor som berör just allmännyttan. Alltså allt från integration och renovering till hyresförhandlingar, digitalisering, energi-, miljö-, ekonomi-, teknik- och förvaltningsfrågor, byggande och bostadspolitik – med gott om råd, tips och goda exempel från Sveriges över 300 allmännyttiga bostadsföretag.
 
Vi reder ut och ger perspektiv på viktiga branschfrågor, skapar debatt och sätter agendan i bostadsfrågorna. Som medlemstidning för hela Sveriges allmännytta kommer tidningen i fyra utgåvor per år. Vi skriver både för alla som arbetar i allmännyttan och för styrelser, politiker och alla andra som är intresserade av bostadsfrågor.  

 

Läs nummer 3 här

Läs nummer 2 här

Läs nummer 1 här


 
Tidningen Allmännyttan kommer att bli en del av SABOs totala kommunikation och fokusera  på fördjupningar och reportage för att kasta ljus över allmännyttans frågor. De snabba och dagsaktuella frågorna kommer i första hand att publiceras på sabo.se, allmännyttan.se och i SABOs andra digitala kanaler. 
 
Prenumeration
Tidningen är kostnadsfri för medlemsföretag i SABO och distribueras till förtroendevalda och anställda inom allmännyttan. För dig som inte är verksam inom allmännyttan finns det möjlighet att prenumerera på papperstidningen mot en avgift. Klicka här för mer information om hur du prenumererar.
 
Utgivning och annonsering
Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Annonsörer är välkomna. För dig som vill annonsera men inte är medlem, ladda ner vår annonsprislista 2017 eller annonsprislista 2018, och kontakta Newsfactory Media Group.
 
Om du är medlem och vill annonsera – ta i stället kontakt med redaktionen på allmannyttan@sabo.se.
 
Allmännyttan ersätter Bofast
Artiklarna i den nya medlemstidningen kommer i huvudsak att skrivas av Bofasts tidigare journalister, Anita Snis och Helene Ahlberg. Men till skillnad från tidigare produceras den nya medlemstidningen tillsammans med SABOs kommunikationsavdelning. Tidningen Bofast läggs ned vid årsskiftet 2016-2017.
 
Distribution av tidningen Allmännyttan
Medlemmarna bestämmer själva hur många exemplar som önskas. En enkät om detta har mejlats till alla medlemsföretag. Om någon har missat att svara på denna skicka ett mejl till peter.sundqvist@sabo.se. Till styrelsemedlemmar skickas tidningen i första hand hem i brevlådan. Till de anställda levereras tidningarna till kontoret för vidare spridning internt. Men det går också att få tidningarna sända till personalens hemadresser, mot en portoavgift.

Trevlig läsning!

Kontakt på SABO:
Annicka Istemo, chefredaktör
08-406 55 51
 
Nina Rådström, ansvarig utgivare
nina.radstrom@sabo.se
08-406 55 72