Trainee_bild_sabose.jpg
logo_2015_two_rows_Älmhult.png
Biträdande driftchef /byggnadsingenjör till Älmhultsbostäder
 
SABO Trainee är allmännyttans eget traineeprogram och vänder sig till dig som är nyexad och vill jobba med både hjärta och hjärna. Parallellt med din anställning på Älmhultsbostäder deltar du i SABOs ettåriga traineeprogram där du träffar och nätverkar med traineer från andra bostadsföretag runtom i Sverige. Programmet är en bra start för dig som vill jobba i fastighetsbranschen och få såväl en bred verksamhetskunskap som personlig utveckling. Läs mer på sabo.se.
 
Dina arbetsuppgifter
Som trainee/biträdande driftchef arbetar du med utveckling i flera av Älmhultsbostäders verksamhetsområden. Ditt arbete har sin utgångspunkt i affärsplanen och behoven i våra områden.
  • I samråd med fastighetsavdelningen kommer du att vara delaktig i hur våra nya fastigheter och bostadsområden ska utformas, både arkitektoniskt men även vilka tekniska funktioner som bör ingå.
  • I samråd med boendeenheten kommer du att vara delaktig i boendesociala frågor, samverkan med hyresgäster och uthyrningsfrågor.
  • I samråd med driften kommer du att vara delaktig i hur den planerade och dagliga driften av fastigheten, området och gemensamhetsytor ska formas. Hur vi bör arbeta med miljöfrågor och energi.
  • I samråd med administrationen kommer du att var delaktig i hur vi bör utforma ekonomiska analyser och beslutsunderlag. Öka vår kunskap i affärsmässighet i balans med vårt samhällsansvar.
 
Du kommer även att vara delaktig i arbetet med vårt systerföretag, Älmhults Näringsfastigheter AB, där vi arbetar mot kommersiella hyresgäster.
 
Tjänsten är en del i SABO traineeprogram och vi ser nätverksbyggande med kollegor i andra bostadsbolag som en viktig del av ditt traineeår.
 
Din bakgrund och kompetens
Vi söker en engagerad, nytänkande och driftigt person som kan hjälpa oss utveckla och forma morgondagens boende och bostadsområden.
 
Du är relativt nyutexamerad från högskolan/universitet med en inriktning som skulle passa ett bostadsföretag, exempelvis du som tar examen som byggnadsingenjör till sommaren. Älmhultsbostäder är en liten organisation varför du kommer att skapa många relationer inom olika arbetsområden. Älmhult är också en relativt liten kommun, ca 16 000 invånare, varför du också kommer att skapa många relationer utanför bolaget.
 
Om Älmhultsbostäder
Älmhultsbostäder AB, ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som ägs av Älmhults Kommun. Älmhult har en stark tillväxt, befolkningsökning, låg arbetslöshet, hög köpkraft, internationell prägel, goda kommunikationer, en dags befolkning som ökar med ca 3 500 personer och ett växande IKEA.
Älmhultsbostäder har ca 1 400 lägenheter och är den dominerande fastighetsägaren i kommunen. Vi bygger nytt varje år och samtidigt har vi ett omfattande underhållsprogram för våra befintliga fastigheter.
 
Ansökan
Din ansökan skickar du senast den 22 mars till Tore Vestergård, vd Älmhultsbostäder AB
tore.vestergard@almhultsbostader.se. För mer information om rollen kontakta gärna
Tore Vestergård på 0476-554 25.
 
Om SABO
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, som står som arrangör för traineeprogrammet, är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag i Sverige. Våra medlemsföretag äger, bygger och förädlar hyresrätter över hela Sverige. Var sjunde svensk bor i någon av allmännyttans 800 000 hyresrätter. Tillsammans med våra medlemsföretag jobbar vi för trygga och hållbara bostadsområden och för att alla oavsett ålder, ursprung och inkomst ska kunna bo bra och prisvärt.