Trainee_bild_sabose.jpg
Lediga tjänster

Traineeprogrammet pågår under ett år. Du anställs redan från början på ett av landets 300 kommunala bostadsföretag för en specifik tjänst och har sedan din hemvist på det företaget under hela året. I programmet ingår fem gemensamma utbildningsmoduler där du får träffa traineer från andra delar av landet.

Årets ansökningsperiod är avslutad. Ny rekrytering öppnar våren 2018.