Om SABO

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.

SABO bistår sina medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

 

Branschorganisationen SABO ska ge stöd och service i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information.

Intresseorganisationen SABO ska verka för att ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

 

Vision
SABO är den naturliga företrädaren, samarbetspartnern, kunskapskällan och mötesplatsen för Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsföretag.

Övergripande mål
SABO ska vara en professionell, stark och medlemsorienterad bransch- och intresseorganisation.

 

Idéprogram
SABO har ett idéprogram som medlemsföretagen genom kongressen har beslutat om. Läs mer om idéprogrammet.

 

Om SABOs medlemsföretag
SABO-företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 72 till 26 600 lägenheter. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.


Tillsammans äger och förvaltar medlemsföretagen nästan 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter 61 miljarder kronor per år och har cirka 12 000 anställda.

Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna, som också utser företagets styrelse.

Våra kontaktuppgifter

Postadress:
SABO
Box 474
101 29 Stockholm

Besöksadress:
Drottninggatan 29

Telefon: 08-406 55 00