Möt några anställda          


De allmännyttiga bostadsföretagen erbjuder karriärmöjligheter för en rad olika yrkesgrupper, bland annat fastighetstekniker, jurister, fastighetsingenjörer, socionomer, fastighetsförvaltare, ekonomer och fastighetsvärdar. 
Nedan får du möta några anställda och deras arbete på SABOs medlemsföretag.

Distriktschef, Skövdebostäder


"Måste klara av att ha många bollar i luften samtidigt"

 Namn:
Jennifer During
Befattning: Distriktschef
Utbildning: Fastighetsföretagandeprogrammet, inriktning Property Manager, Malmö Högskola


Vad är det som gör fastighetsbranschen och Skövdebostäder intressant?

- Det är mångfalden i arbetet som gör branschen intressant. Branschen är så bred och innefattar många aspekter. Det finns en ekonomisk, juridisk och byggnadsteknisk aspekt. Ingen dag är den andra lik. Ärenden som jag får hantera i mitt arbete är av olika karaktär – varje ärende är unikt. Det är en bransch där man möter mycket människor.


Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?

- Inom Skövdebostäder är våra fastigheter indelade geografiskt i tre områden och jag är ansvarig för ett av dessa distrikt. Mitt arbete går ut på att samordna det arbete som sker i de olika bostadsområdena. Det kan vara allt ifrån att vara stötta kvartersvärdarna i sitt arbete ute i bostadsområdena till att se över distriktets kostnader för den löpande förvaltningen. Dessutom ansvarar jag för en del underhållsarbeten som sker i bostadsområdena som t.ex. om en innergård ska byggas om.


Vilka kompetenser krävs i din roll?

- I mitt arbete krävs att man är strukturerad och klarar av att ha många bollar i luften samtidigt. Ena stunden sitter jag med en analys och i nästa stund träffar jag hyresgäster. Eftersom jag har mycket kontakt med hyresgäster måste man vara ödmjuk och vara en god lyssnare.  Bostaden är en människas privata sfär och man spenderar mycket tid i sitt hem och därför är det oerhört viktigt att lyssna på hyresgästerna och ta till sig av deras synpunkter och tillmötesgå önskemål när detta är möjligt.

 

 

Fastighetsingenjör, Eskilstuna Kommunfastigheter


"Varierande yrke med mycket kundkontakt"


 

Namn:
Elisabeth Journath
Befattning: Fastighetsingenjör
Utbildning: Fastighetsföretagandeprogrammet, Malmö Högskola


Vad är det som gör fastighetsbranschen och Eskilstuna Kommunfastigheter intressant?

- Det är så många olika områden som man får arbeta med. Det är ett varierande yrke där jag har kontakt med hyresgäster och entreprenörer. Det finns en ekonomisk aspekt och teknisk aspekt inom branschen.


Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?
- Jag arbetar med allt från underhållsplanering till underhållsprojekt. Jag beskriver vad för underhåll som behöver göras. Sedan lämnar jag in det till vår inköpsavdelning för upphandling eller så tar jag själv kontakt med någon av våra ramavtalsentreprenörer. Efter det är det dags för beställning och utförande, om det behövs görs en besiktning efter arbetet är utfört.


- Jag är även miljösamordnare. Våra fastigheter är uppdelade i två distrikt med en miljösamordnare per distrikt. Som miljösamordnare fungerar du som stöd till personalen ute på distrikten. Jag har även jobbat mycket med framtagandet av vår nya kemikalielista och vartannat år åker vi ut i företaget och inventerar våra kemikalier. Jag kan också ge rekommendation om huruvida en produkt är bra eller inte ur miljösynpunkt.

Vilka kompetenser krävs i din roll?
- För att arbeta som fastighetsingenjör krävs att man har byggtekniska kunskaper. Du behöver vara organiserad eftersom det är många projekt som löper parallellt. Man har mycket kundkontakt så det är viktigt att vara ödmjuk. Det är viktigt att kunna ha ett stort kontaktnät som man kan ta hjälp av. 

 
 

Kvartersvärd, Uppsalahem


"Kvartersvärden är ett av bolagets viktigaste ansikten utåt"Namn: Adel Ayoub
Befattning: Kvartersvärd
Utbildning: Gymnasial utbildning i natur och teknik från Dubai. Gymnasiumkomplettering i Sverige samt kurser i datateknik och multimedia.


Vad är det som gör Uppsalahem och fastighetsbranschen intressant?

- Att hantera och värna om människorna som bor i fastigheterna samt varierande arbetsuppgifter både administrativa och ute på fältet. Och att vi på Uppsalahem jobbar med stadsdelsutveckling gör detta jobb ännu roligare.


Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?
- Kvartersvärden är ett av bolagets viktigaste ansikten utåt. Kontakterna med hyresgästerna är många och det krävs att du är flexibel, kreativ och lyhörd för deras behov och önskemål.


- Rollen som kvartersvärd har varierande arbetsuppgifter. I mina arbetsuppgifter ingår visning, städbesiktning och assistans vid in- och utflyttningar. Jag gör beställningar av skötsel och underhåll besiktningar, har kontakt med och uppföljning av entreprenörernas arbete. Jag bidrar med hyresgästinformation, bomöten och uppföljning av enkla störningar i boendet.


Vilka kompetenser krävs i din roll?
- Personlighet är betydelsefull för tjänsten som kvartersvärd. Man ska tycka om att möta människor, gilla problemlösning och vara stresstålig. Som person är det viktigt att vara strukturerad, engagerad och ha en god samarbetsförmåga. Man bör utstråla trygghet och kunna ge god service, inte minst eftersom kvartersvärden ibland måste fatta obekväma beslut. För att klara arbetets administrativa sida är det viktigt med datorvana.