Fastighetsbranschens Talangprogram

För framtidens nyckelpersoner och ledare inom fastighetsbranschen
Fastighetsbranschens Talangprogram initierades år 2012 av FASTIGO, HSB, SABO, Riksbyggen och Fastighetsägarna tillsammans med Novare Leadership Academy. Fastighetsbranschen hade sett en efterfrågan för ett talangprogram med syfte att öka affärer, nätverk och bygga kompetens över bolagsgränserna för framtida ledare och nyckelpersoner. Målet med programmet är att skapa nya innovativa affärslösningar samt stärka ledarskaps- och affärskunskaper hos deltagarna.
 
Målgrupp
Young Professionals; män och kvinnor (upp till ca 37 år) med stort driv, innovationsanda och ambition att ta sig an ledande roller i framtiden. Deltagarna arbetar idag som chefer eller specialister i olika typer av bolag med anknytning till fastighetsbranschen.
 
Programupplägg
Programmet löper under nio månader med fem moduler, där varje modul har ett temaområde. Modulerna är 1-2 dagar långa och hålls i centrala Stockholm. Upplägget och innehållet genomsyras av flexibilitet och effektivitet med fokus på ledarskap för att möta nya generationers behov. Fastighetsbranschens Talangprogram skräddarsys efter deltagarnas profiler och aktuella teman i branschen.
 
Du kan också kontakta Hanna Larsson, hanna.larsson@sabo.se tel 08-406 56 15, för mer övergripande information och för att komma i kontakt med tidigare deltagare och företag.