Jobba i ett SABO-företag

fbransch.jpg

I Sverige har ungefär var sjätte person sitt hem i allmännyttan. De allmännyttiga bostadsföretagen finns i nästan varenda kommun i landet och arbetar varje dag med att förena affärsmannaskap med samhällsansvar. Vill du vara med och utveckla framtidens hem? Välkommen till ett jobb inom allmännyttan!

Inom allmännyttan står hållbarhet och samhällsansvar i fokus. De allmännyttiga bostadsföretagen fungerar som motor i områdesutveckling och bidrar själva, eller i samverkan med andra, till trygga och hållbara bostadsområden. Samtidigt som de på sin lokala och regionala marknad är en långsiktig och konkurrenskraftig aktör som bidrar till ökad tillväxt för sin kommun och region. Bolagen ligger i framkant på tekniksidan med behov av att utveckla avancerade tekniska lösningar som gör både boendet och förvaltningen bättre och enklare. Miljöarbetet står högt upp på bolagens agenda och de arbetar för att skapa ett miljövänligare boende och större miljömedvetenhet i byggprocessen.

300 företag att välja mellan
De cirka 300 medlemmarna i SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens bransch- och intresseorganisation, har ungefär 12 000 medarbetare. De kommande åren behöver våra företag anställa många nya medarbetare. Det innebär att utvecklingsmöjligheterna för dig som är ung och söker dig ut i arbetslivet nu är stora.

Våra medlemsföretag äger och förvaltar tillsammans runt 730 000 bostäder och ett stort antal lokaler. Ungefär var sjätte invånare i Sverige – 1,2 miljoner människor – bor hos ett allmännyttigt bostadsföretag.