Bonnie och Simones exjobb på SABO
Bonnie Winnberg och Simone Heller fick inblick i allmännyttan och förståelse för den svenska hyresmarknaden när de skrev sitt examensarbete ”Framework procurements and their effect on the Swedish housing market – An analysis of SABO Kombohus Bas" hos SABO under 2016.
 
Resultatet av arbetet visade att SABOs Kombohus Bas har möjliggjort byggande både för stora och små aktörer.
 
SABOs utgångspunkt vid exjobb är att välja ämnen som har en direkt påverkan på vårt arbete eller som ligger i linje med vår verksamhet.  Därför är vi väldigt tacksamma att Simone och Bonnie dessutom ville komma och presentera sina resultat för de 500 deltagarna under vår konferens Fastighetsdagarna på Älvsjömässan i Stockholm.
 
 
 
Intervju med Bonnie och Simone
bonnie simone 2.jpg

Resultatet från studien visar att ramavtalsupphandlingen Kombohus Bas har ökat utbudet av hyresrätter på den svenska bostadsmarknaden, främst genom att sänka byggkostnaderna men också genom att förenkla och förkorta byggprocessen. Var det något i resultatet som överraskade er?
 
Studien visade att Kombohus Bas har möjliggjort byggande både för stora och små aktörer vilket var lite överraskande för oss.  Nästan hälften av de bolag som byggt Kombohus Bas uppgav att de hade erfarenhet av nybyggnation och hade byggt nytt de senaste tre åren medan nästan 20 procent av bolagen inte hade byggt nytt på över 20 år. Bolagen som inte hade byggt nytt på länge hade valt att bygga Kombohusen i A-lägen medan bolagen som hade byggt nytt nyligen valde att placera Kombohusen i C-lägen.
 
Ni har kommit fram till att cirka 530 hyresrätter som annars inte skulle ha byggts de senaste åren, byggdes ändå tack vare Kombohus Bas-avtalet. Var det endast prislappen som möjliggjorde uppförandet eller finns det andra förklaringar också?
 
Den prispressade produkten var en viktig del i anledningen till att många valde att bygga Kombohus Bas men den kortare tidsprocessen från ide till nyckelfärdigt hus samt att konceptet innebar ett okomplicerat beställningsförfarande var minst lika viktigt.
 
Ni skriver att de låga nivåerna av nya bostäder till viss del kan förklaras av höga produktionskostnader som hämmar nyproduktionen av hyresrätter. Kombohus-konceptet är ett sätt att kapa kostnaderna. Har ni några andra tankar om vad allmännyttan eller byggbolagen kan göra?
 
De höga produktionskostnaderna beror delvis på låg konkurrens inom byggsektorn. Resultatet från studien visar att många av bolagen har svårt att få in anbud till sina projekt och detta hämmar konkurrensen och därmed även prislappen på nybyggnationen av hyresrätter. Genom att upphandla projekt ihop, t.ex. som Kombohus Bas, så ökar projektvolymen vilket skulle kunna locka utländska aktörer till den svenska marknaden, vilket i sin tur skulle leda till ökad konkurrens och lägre prisnivåer. 
 
Studien visade även att det krävs förenklade processer för att få till ett effektivt byggande. Istället för att uppfinna hjulet på nytt varje gång ett hus ska byggas behövs det verktyg och processer som kan återanvändas. Ramavtalsupphandlingar som t.ex. Kombohus Bas är ett bra exempel på hur vi kan öka utbudet av bostäder i Sverige och genom att vidareutveckla konceptet kan nya ramavtalsupphandlingar tas fram med syfte att skapa en effektivare byggprocess.
 
Ni har intervjuat många vd:ar i allmännyttan, har ni dragit några lärdomar som ni skulle vilja dela med er av till dem?
 
Att få åka runt och träffa bolagens vd:ar var väldigt spännande och lärorikt. Även om bolagen var olika till storlek och läge samt hade olika erfarenhet inom nyproduktion hade alla bostadsbrist i sin kommun och resonerade på liknande sätt gällande problematiken att öka utbudet av hyresrätter.
 
Vad gav det er personligen att utföra exarbetet just på SABO?
 
Att få skriva vårt examensarbete i samarbete med SABO var oerhört givande och intressant. Vi fick framförallt mycket ny kunskap och en inblick i allmännyttan samt en bredare förståelse för hur hyresmarknaden fungerar. 
 
Bonnie du valde ju att starta din karriär inom allmännyttan och i SABOs traineeprogram. Hur kommer det sig att du valde allmännyttan?
 
Första gången jag fick upp ögonen för allmännyttan var för fyra år sedan när SigtunaHems dåvarande vd höll en föreläsning för min klass på KTH. Föreläsningen följdes av ett studiebesök i Märsta där vi fick titta närmare på några fastigheter och sedan göra egna beräkningar på renoveringsåtgärder samt energibesparingar. Under mitt examensarbete på SABO fick jag sedan en djupare förståelse för allmännyttans roll i samhället. När jag tog examen från KTH med inriktning på fastighetsekonomi kändes allmännyttan och SigtunaHem som en intressant och spännande arbetsplats.
 
Vad gör ni idag?
 
Simone
Idag arbetar jag på Tessin som projektledare. Tessin är Skandinaviens största crowdfundingplattform för fastigheter.
 
Bonnie
Jag jobbar som fastighetsekonom på SigtunaHem och deltar även i SABOs traineeprogram.