Medarbetare i bokstavsordning

Ahlberg Helene
08-441 53 84

 

Andersson Cherstin
08-406 55 52

Andersson Daniel
08-406 55 66

Bauer Fredrik
08-406 55 28

Björling Stefan 
08-406 55 39 

Carnebro Anna-Carin
08-406 55 26

 

Castegren Gabriella
0707-311 262

 

Ericsson Anders
08-406 55 77

Finessi Patrizia  
08-406 55 37

Gabrielsson Maria
08-406 55 45

 

Halilovic Sanita
08-406 55 31

Henriksson Helena
08-406 55 14

Holm Per
(föräldraledig)

 

Höckert Tove
08-406 55 43

 

Höglund Susanna
08-406 55 08

Högset Jonas
08-406 55 10

Istemo Annicka
08-406 55 51

 

Johansson Erik
08-406 55 23


Johanson Patrik
08-406 56 07

Jurdell Petter
08-406 55 44

Larsson Hanna
08-406 56 15

Liljendahl Lena
08-406 55 62

Liljestrand Pernilla 
08-406 56 21  

 

Louahem Msabah Ramzi
08-406 55 64


Lundström Charlotta
08-406 55 25

Matton Lars
08-406 55 32

Mark-Nielsen Jörgen
08-406 55 40

Nilsen Thorbjörn
08-406 55 11

 

Nordstrand Anders
08-406 55 70


Ode Johanna 
(tjänstledig)

Petersson Claes
08-406 56 01

 

Rokka Sara
08-406 55 18


Rydstedt Therese 
08-406 55 16

Rådström Nina
08-406 55 72

Sandström Ylva 
08-406 55 04

 

Snis Anita
08-441 53 85


Sundberger Elisabet
08-406 55 20 

Sundqvist Peter
08-406 55 49 

Svenssson Peter
08-406 55 07

Treschow Anna
08-406 55 41

 

Wallberg Peter
08-406 55 15

 

Wenning Beata
08-406 55 55

Wikman Gunilla
08-406 55 70

Wittrin EvaHanna
08-406 56 17