Administration
Sanita_Halilovic_SABO.jpg
Halilovic Sanita
08-406 55 31

 • Redovisning
 • Skatter
 • Periodrapport, bokslut
 • Projektredovisning
 • Budget och analys


pajo.jpg   
Johanson Patrik
08-406 56 07

 • Intern databasutveckling
 • Support
 • Övriga datafrågor

 thni.jpg 
Nilsen Thorbjörn, chef Administration
08-406 55 11

 • Investeringskalkylering pesv.jpg
Svensson Peter​
08-406 55 07

 • Datatekniker
 • Support
 • Hårdvara
 • Övriga datafrågor